Canal de Denúncia

 

 

El Canal de Denúncies és el mecanisme que JOROFON S.L. posa a disposició de totes les persones treballadores, de la direcció i administració de les societats del Grup i de tercers que s’hi relacionin i, en particular, de proveïdors i contractistes, persones accionistes, personal voluntari, personal becari i persones treballadores en períodes de formació, perquè puguin comunicar qualsevol informació relacionada amb alguna societat del Grup i que pugui suposar:

• Una possible irregularitat o acte contrari a qualsevol normativa interna d’aplicació
• Una possible irregularitat o acte contrari a la legalitat
• Una possible irregularitat administrativa

 

El canal és accessible a través de les següents vies:

• Adreça de correu electrònic: canaldenuncia@cellercanroca.com
• Número de telèfon: 972222157
• Adreça postal: Can Sunyer, 48 Girona 17007

 

Les denúncies es poden fer, si així ho desitja, de manera anònima. Per tal de presentar una denúncia de forma anònima i garantir la màxima confidencialitat, es recomana crear un nou compte de correu electrònic i fer-ho utilitzant serveis que no requereixin informació personal per al vostre registre. Durant el procés de creació, és important no utilitzar noms reals, adreces, números de telèfon o qualsevol altra informació que pugui identificar la persona denunciant. També és crucial accedir a aquest nou compte de correu electrònic des de xarxes segures i privades, evitant així les xarxes públiques o compartides que puguin comprometre la seva privadesa. Cal destacar que, en no revelar dades personals, es podria perdre la possibilitat de recuperar el compte en cas d’oblit o pèrdua de les credencials, per la qual cosa és essencial desar bé la informació d’accés. També us informem que les metadades d’un fitxer són dades que ofereixen informació estructurada sobre el contingut, com la data de creació, el tipus de fitxer i, de manera rellevant, l’autor. Aquesta darrera informació pot proporcionar una identificació de qui és el creador del fitxer sense necessitat d’obrir-lo. Si voleu fer una denúncia de forma anònima, haureu d’eliminar les metadades als fitxers que voleu enviar (Com eliminar les metadades).

Aquesta recomanació té l’objectiu de garantir que la denúncia es pugui presentar de manera segura i anònima, per protegir al màxim la identitat i la informació personal de la persona denunciant.
Si ho preferiu podeu incloure les vostres dades de contacte, amb el formulari de denúncia. La informació recopilada en la denúncia serà tractada de forma segura i confidencial.

 

A sol·licitud de l’interessat, les denúncies també es poden presentar mitjançant reunió presencial, i per això cal dirigir la petició a través d’alguna de les vies de comunicació esmentades anteriorment.
Sense perjudici de les vies d’accés detallades, l’interessat pot dirigir-se davant l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant.
Es tramiten les denúncies rebudes amb diligència i promptitud tot promovent-ne la comprovació i impulsant les mesures per a la seva resolució, d’acord amb els procediments interns establerts a la Política de Gestió del Sistema Intern d’Informació de JOROFON S.L.